Általános Szerződési Feltételek 

Jelen dokumentum (továbbiakban: ÁSZF) a Digipark Kft. (továbbiakban: Szolgáltató, vállalkozó) és a Szolgáltató által a www.konzolstudio.hu weboldalon (továbbiakban: weboldal, webáruház, webshop) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél, fogyasztó, felhasználó, megrendelő), együttesen: Felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza. 

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.konzolstudio.hu webáruházon keresztül történik. A webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) szabályozza.

Jelen dokumentum nem kerül iktatása, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik. A webshop működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az alább megadott elérhetőségeinken rendelkezésre állunk. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a weboldalon és letölthető a www.konzolstudio.hu/aszf.pdf címről.

1. Szolgáltatói adatok

1.1. Szolgáltató adatai

Cégnév: Digipark Kft.
Székhely: 1092 Budapest, Kinizsi u. 21-25.
Levelezési cím: 1092 Budapest, Kinizsi u. 21-25.
Cégjegyzékszám: 01-09-203657
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25166365-2-43
Bankszámlaszám: 11709002-20650432-00000000 (OTP Bank)
Statisztikai számjele:
Képviselő: Oláh László
Telefon: +36/1-216-6626
Fax: +36/1-216-6626
E-mail cím: info@konzolstudio.hu

Ügyfélszolgálat: 1092 Budapest, Kinizsi utca 21-25.
Nyitva tartása: Hétfő - Péntek 10:00-18:00

Kivétel az állami ünnepnapok.

1.2. Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Dolphinet Kft.
Székhely: 1094 Budapest, Páva u. 8.
E-mail cím és elérhetőség: info@dolphinet.hu

2. Általános rendelkezések

2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.2. A jelen ÁSZF 2016. június 07. napjától visszavonásig hatályos. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépésének napján a weboldalon közzéteszi és ezzel egyidejűleg a felhasználót e-mailben értesíti.

2.3. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A módosított ÁSZF hatálybalépését követően a felhasználó az első bejelentkezésével kifejezetten elfogadja a módosított feltételeket és ettől fogva rá nézve kötelezően alkalmazandó. Amennyiben a felhasználó a módosított ÁSZF-el nem ért egyet, úgy a regisztráció bármikor törölhető. A regisztráció törlésével a jelen szerződés megszűnik. 

2.4. A www.konzolstudio.hu webshop Magyarországon működik; karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért az Ügyfelek kifejezetten tudomásul veszik, hogy az Ügyfél és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Vitás kérdésekben az Ügyfél és a Szolgáltató aláveti magát a Budai Központi Kerületi Bíróság, törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.

2.5. A weboldalon látható adatokról elképzelhető, hogy nem érvényesek más országokban. Elképzelhető, hogy egyes helyeken tiltják a felhasználásukat, illetve az elolvasásukat. A Szolgáltató nem vállal a felelősséget azokért az esetekért, amikor valaki olyan helyről éri el az oldalakat, és úgy használja fel a talált információkat, ahol és ahogyan azt a helyi törvények tiltják. 

2.6. A megrendeléssel létrejött szerződés nyelve magyar, a magyar nyelv nem tudásából eredő félreértésekért, károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

3. Regisztráció

3.1. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után lehetősége van az Ügyfélnek, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. A Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.3. Regisztráció menete: 

A Webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult. A regisztrációhoz az alábbi adatok megadása kötelező:
• Teljes név
• Telefonszám
• E-mail cím
• Szállítási cím (irányítószám, város, utca, házszám, emelet/ajtó)
• Jelszó

4. Vásárlás folyamata, rendelés

4.1. Megrendelést a Webáruház weboldalán keresztül csak regisztrált Vásárlótól és csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti.

4.2. A vételár mindig a kiválasztott termék alatt feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Webáruház fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

4.3. A webáruházban történő vásárlás feltétele a regisztráció.

4.4. A megvásárolni kívánt termék annak kiválasztását követően a „Kosárba” gombra kattintással helyezhető a kosárba. A kosárba tétel követően megjelenik a kosár tartalma ahol lezárható, vagy tovább folytatható a rendelés.

4.5. A kosár tartalmának áttekintése után az átvételi, illetve fizetési mód kiválasztása, valamint az esetleges megjegyzés hozzáfűzése után a „Megrendelem” gombra kattintva a Vásárló ajánlatot tesz, melyre a megrendeléstől számított 24 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. Ez a levél csupán tájékoztatásul szolgál, hogy megrendelését sikeresen leadta rendszerünkben, ám nem jelenti annak elfogadását!

4.6. A megrendelés akkor tekinthető elfogadottnak, ha arról ez előbbieket követően az ügyfélszolgálat e-mailben vagy SMS-ben visszaigazolást küld (a termék ekkor kerül becsomagolásra), amely egyben a szerződés létrejöttét jelenti.

4.7. Előrendelt termék esetén a megjelenés előtt a Webáruház email-be vagy telefonon értesítőt küld, amelyben meg kell erősíteni a vásárlási szándékot. A vásárló értesítése az előrendelt termék kiszállításáról e-mailen vagy telefonon történő értesítéssel is teljesülhet.

4.8. Nem teljesíthető rendelés esetén a termék beszerzéséig aktív marad a rendelés, és mindaddig nem kerül törlésre, amíg ezt a Vásárló külön nem kérvényezi. Amint a termék beérkezik, e-mailen vagy telefonon a Vásárló értesítése megtörténik a kiszállítással kapcsolatban.

4.9. Rendelés módosítása és törlése addig az időpontig lehetséges, amíg a termék nem kerül becsomagolásra, amiről e-mail vagy SMS kerül kiküldésre, ezt követően a Webáruháznak nem áll módjában a rendelést módosítani, törölni.

4.10. A webáruház kizárólag a Magyarország területére címzett megrendeléseket fogadja el. A Magyarország területén kívülre irányuló postai, illetve egyéb címre történő szállítás nem lehetséges, minden ilyen címre történő megrendelés, erről szóló külön értesítés hiányában is érvénytelennek minősül.

5. Megvásárolható termékek köre

5.1. A megvásárolható termékek a bal oldali menüsorban a „Termékeink” menü alatt találhatóak tematikus elrendezésben. 

6. Szállítási és fizetési feltételek

6.1. Jelenleg az alábbi fizetési lehetőségeket biztosítja a Szolgáltató

6.1.1. Házhozszállítás esetén (6.3. pont) Banki utalással, utánvéttel (készpénz), és online bankkártyával (Az Simplepay által biztosított felületen) lehet fizetni.
6.1.2. Személyes átvétel esetén (6.2. pont) a Vásárlónak üzletünkben lehetősége van készpénzes, bankkártyás, webáruházunkban online bankkártyás és banki utalásos fizetésre is. 
6.1.3. Kódvásárlás esetén (6.4. pont) a Vásárló előreutalással és online bankkártyával (Az Simplepay által biztosított felületen) tud teljesíteni. 

6.2. Személyes átvétel esetén:

6.2.1. A termék átvételéhez a Vásárlónak rendelkeznie kell a rendeléséhez tartozó rendelési azonosítójával.
6.2.2. Abban az esetben, ha a Vásárló a terméket 3 munkanapon belül nem veszi át, úgy a megrendelés érvényét veszti, s a terméket a Webáruház jogosult értékesíteni. 
December hónapban webáruházon történő megrendelés esetén a visszaigazolt rendeléseket aznap zárásig áll módunkban félretenni.

6.3. Házhozszállítás esetén:

6.3.1. A Vásárló házhozszállítást Magyarország teljes területén belül, bármilyen érvényes szállítási címre igényelhet. A hibásan, hiányosan vagy a szállítási címéként megjelölt ingatlannak, címnek felhatalmazás nélkül történő megadása esetén a Webáruházat semmilyen felelősség, következmény nem terheli, sem a Vásárló, sem harmadik személy irányába, minden ilyen irányú igény, következmény és felelősség kizárólagosan a Vásárlót terheli. Kérjük, lehetőség szerint olyan szállítási cím kerüljön megadásra, ahol nagy valószínűséggel a Vásárló vagy meghatalmazottja tartózkodni fog a szállítás várható időpontjában. A szállítási és számlázási cím eltérő is lehet. A megrendelés teljes ellenértékét a Szállítónál az áru átvételekor kizárólag egy összegben készpénzben teljesítheti. A vásárló a megrendelés összes tételét egyben veheti át, vagy a jogszabályi feltételek fennállása esetén a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.

6.3.2. Átvételkor a megrendelés összegének kifizetése után a Vásárló felelőssége a csomagban szereplő tételek futár jelenlétében való ellenőrzése. Amennyiben a Vásárló a terméket nem személyesen venné át, úgy gondoskodnia kell arról, hogy vagy előzetesen megjelölt meghatalmazottja, vagy a Posta tv. által megjelölt, átvételre jogosult vegye át a terméket.

6.3.3. A csomag átvételét követően a felmerülő hiányosságokról a Vásárló kérése esetén a futár (Szállító) jegyzőkönyvet állít ki, majd felveszi a Webáruházzal a kapcsolatot. Utólagos reklamációt a hiányzó vagy sérült tételekre vonatkozóan a Webáruháznak nem áll módjában elfogadni.

6.3.4. A megrendelt és készleten lévő termékekre a Webáruház 1 munkanapos kiszállítási határidőt vállal, a határidőbe a megrendelés napja nem számít bele. A megrendelést követő munkanapon történő kiszállítás csak abban az esetben érvényes, amennyiben minden adat helyesen került megadásra, a megrendelés a webáruházhoz a megrendelés napján legkésőbb 16 óráig beérkezett, a kiválasztott termék készleten van, illetve szükség esetén a Vásárlóval az általa megadott elérhetőségeken a Webáruház munkatársa fel tudja venni a kapcsolatot.

6.3.5. A Szállító csak munkanapokon, 08:00 és 17:00 óra között végzi a szállítást, hétvégén és ünnepnapokon a Szállító nem teljesít kiszállítást.

6.3.6. Amennyiben a szállító nem találja a megadott címen, írásos értesítőt hagy a helyszínen és további egy alkalommal előre egyeztetett időpontban újra megkísérli a kézbesítést.
6.3.7. A megrendelt termékeket a GLS futárszolgálat szállítja ki Magyarország egész területén, az alábbi díjak szerint:

6.3.7.1. Kiszállításonként a GLS futárszolgálati díjaink országosan az alábbiak szerint alakulnak:

GLS előre fizetéssel (a vételár weboldalunkon előre fizetve bankkártyaval vagy előre utalással): 990 Ft

GLS utánvét készpénzzel (a vételár a futárnak fizethető készpénzben): 1.290 Ft


6.3.7.2. -

6.3.8. Utánvételes kiszállítás esetén a házhoz szállított termékek ellenértékének kiegyenlítése az átvétel után, készpénzel lehetséges. Banki utalás esetén kérjük vegyék figyelembe, hogy a megrendelt termékeket, csak a vételáruk számlánkra történő bérkezése után tudjuk a futárszolgálat részére átadni. Kérjük Vásárlóinkat, amennyiben a Számlázási címük különbözik a Kézbesítési címtől, mindenképp töltsék ki a számlázási címre vonatkozó adatokat, mert utólag a Webáruháznak nem áll módjában a kiállított számlát módosítani!

6.3.9. A vételár a kiválasztott termék alatt feltüntetett ár, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is.

6.3.10. A kiszállított árucikk a Digipark Kft. tulajdonában marad, amíg a kifizetés teljes egészében meg nem történik.

6.4. Előre utalás, online bankkártyás fizetés

6.4.1.  Előre utalásos fizetés
a, Az előre utalásos fizetési mód választásakor, a rendelés személyes átvétele vagy kiszállítása minden esetben a megrendelt áruk, szolgáltatások értékének a Digipark Kft számláján történt megjelenése után lehetséges. Az összeg beérkezéséről az ügyfeleinket email-ben értesítjük.

6.4.2. Simplepay bankkártyás fizetés
a) Webáruházunk részére az OTP Mobil Kft. (Simplepay) biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk az Simplepay fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a OTP Mobil Kft. által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán. Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.
b) Adattovábítási nyilatkozat:

Magyar nyelvű nyilatkozat:

Tudomásul veszem, hogy a(z) [Digipark Kft] ([1092 Budapest, Kinizsi utca 21-25.]) adatkezelő által a(z)
[www.konzolstudio.hu] felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes
adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az
adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:
• A vásárló számlázási és szállítási adatai: név, email, teljes cím, telefonszám

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a
SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:
https://simplepay.hu/vasarlo-aff

Declaration in English:

I acknowledge the following personal data stored in the user account of [Digipark Kft] ([1092 Budapest, Kinizsi utca 21-25]) in the user database of [https://www.konzolstudio.hu]
will be handed over to OTP Mobil Ltd. and is trusted as data processor. The data
transferred by the data controller are the following:
• Customer billing and shipping information: name, email, full address, phone number

The nature and purpose of the data processing activity performed by the data
processor in the SimplePay Privacy Policy can be found at the following link:
https://simplepay.hu/vasarlo-aff


6.4.3. Amennyiben a Vásárló kizárólag csak digitális kódot vásárol, akkor a vásárláskor megjelenik az „Kód küldése emailben” opció.

6.4.4. Digitális kód vásárlásánál a vásárlás és a fizetés a következőképp alakul:
a) Regisztráljon weboldalunkon, majd jelentkezzen be a jobb oldali „Belépés” linkre kattintva.
b) Tegye a kosárba a kívántkódot/kódokat (Kérjük figyeljen arra, hogy a rendelt kód/kódok készleten legyen/legyenek)
c) Az átvétel módjánál válassza az "Kód küldése emailben" lehetőséget. Kódvásárlásnál előreutalással és online bankkártyával is lehet fizetni. 
d) Online bankkártyás vásárlás esetén a fizetés azonnal teljesül, a kért kódot/kódokat nyitvatartási időben tudjuk kiküldeni.
e) Előreutalás esetén a regisztrációnál megadott e-mail címre elküldjük a visszaigazolást, amin megtalálja az előre utaláshoz szükséges bankszámlaszámunkat. 
f) Ezt követően nincs más dolga, mint befizetni, vagy átutalni az visszaigazolásban látható összeget a visszaigazoló e-mailben megadott számlánkra. Kérjük, hogy az átutalás közlemény rovatában tüntesse fel, névét és megrendelés számát.
g) Az összeg számlánkon történő jóváírását követően, a kért kódot/kódokat nyitvatartási időben tudjuk kiküldeni.

7. Elállási Tájékoztató

7.1. Elállási jog, átvétel megtagadása


Tájékoztatjuk, hogy a 45/2014 (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt elállási jog csak azon vásárlókat illet meg, akik a Ptk. szerint fogyasztónak minősülnek. A Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja szerint „fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.”

7.1.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a fogyasztónak minősülő ügyfél a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. 

7.1.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél, vagy meghatalmazottja a terméket átveszi. 

7.1.3. A termék visszaküldésének költségét az Ügyfélnek kell viselnie, Szolgáltató nem vállalja e költség viselését. 

7.1.4. Az elállási jog gyakorlása esetén az Ügyfelet a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. 

7.1.5. Nem illeti meg az elállási jog az Ügyfelet olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Ügyfél utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az Ügyfél személyére szabtak. 

7.1.6. Az Ügyfél szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:

- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 
- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (hajnyírók, hajformázók, hajkefék, férfi borotvák, női borotvák, epilátorok, IPL tartós szőrtelenítők, gyantázási eszközök, férfi szőrtelenítési termékek, női szőrtelenítési termékek, elektromos fogkefék, fogkefe pótfejek, lázmérők, inhalátorok, vérnyomásmérők, sportórák, sportpántok, vezetékes és vezeték nélküli fül és fejhallgatók, headsetek)
- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel,
- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.

7.1.7. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget az Ügyfél részére, beleértve a szállítási díjat is. 

7.1.8. Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli. 

7.1.9. Ügyfél köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza az Ügyfél a Szolgáltató részére. 

7.1.10. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy az Ügyfél bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 

7.1.11. Amennyiben az Ügyfél élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (vagy akár a 7.1.18. pontban mellékelt adatlap segítségével), vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával. Postai úton írásban történő elállás esetén a határidők a postára adás időpontjától számítanak. Postai úton történő elállás esetén azt ajánlott levélben kell megtenni. E-mailben küldött elállás kézhezvételét a Szolgáltató e-mailben visszaigazolja. 

7.1.12. Az Ügyfél elállás esetén is felelős azon károk megtérítéséért, amelyek a termék nem rendeltetésszerű használata miatt keletkeztek. 

7.1.13. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el. 

7.1.14. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

7.1.15. Az Ügyfél egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken. 

7.1.16. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan jogi vagy nem jogi személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el, és tevékenységi köre alapján a megrendelt termékek továbbforgalmazására jogosult.

7.1.17. A megrendelés visszaigazolásáról szóló e-mailben külön feltüntetésre került az elállási jogról való tájékoztatás.

7.1.18. Az elállási nyilatkozatminta:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)


Címzett:3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:4
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:5

…………………………………………………………………………………………………
A fogyasztó(k) neve:

…………………………………………………………………………………………………
A fogyasztó(k) címe:

…………………………………………………………………………………………………
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Kelt: ……………………………………………………………………………………………

---------------------------------------------

3 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.
4 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése
5 A megfelelő jelölendő8. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

8.1. Kellékszavatosság


8.1.1. Ön a termék hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

8.1.2. Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben - a szerződéstől is elállhat. A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

8.1.3. Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

8.1.4. Felhívom a figyelmét, hogy Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

8.1.5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Digipark Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

8.2. Termékszavatosság

8.2.1. Felhívom a figyelmét, hogy a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. 

8.2.2. Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 8.1.2. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

8.2.3. Tájékoztatom, hogy a termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.2.4. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

8.2.5. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy 
- a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

8.2.6. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

8.3. Jótállás

8.3.1. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 270/2020. (VI. 12.) Kormány rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Ha az Ügyfél a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 270/2020. (VI. 12.) Kormány rendelet mellékletében felsorolt termékek.A jótállás időtartama az eladási árhoz igazodik az alábbiak szerint.

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c) 250 000 forint eladási ár felett három év. 

A 10.000 forintot el nem érő áru fogyasztási cikkre nincs jótállási kötelezettség.

A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:
 - szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:

elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.
ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt az Ügyfél a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta

Ha Jótállásra vonatkozó rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles az Ügyfél által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül az Ügyfél részére visszatéríteni.

Ha Jótállásra vonatkozó rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában -, valamint, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján az Ügyfél nem igényli a vételár arányos leszállítását, és az Ügyfél nem kívánja a fogyasztási cikket a Szolgáltató költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles az Ügyfél által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül az Ügyfél részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Szolgáltató részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában - a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles az Ügyfél által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül az Ügyfél részére visszatéríteni.

8.3.2. A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

8.3.3. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 8.1. és a 8.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. 
8.3.4. A jótállási igény nem érvényesíthető a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra illetve sérülésekre. A jótállási ügyintézés további részleteire a Ptk.-ban, a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben, illetve a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

8.3.5 Önkéntes jótállás
Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Weboldalon, a Termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli. Jelen pontban meghatározott Önkéntes jótállás kizárólag a Szolgáltató és a Polgári törvénykönyvben meghatározott fogyasztók között kötött szerződésekre vonatkozik.


9. Vegyes rendelkezések

9.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

9.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 

9.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

9.4. Szolgáltató és az Ügyfél vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Az Ügyfél és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

10. Panaszkezelés rendje

10.1. A Weboldal célja, hogy a Felhasználók valamennyi igényét és célját megfelelő minőségben és hatékonysággal teljesítse. Szolgáltató törekszik arra, hogy a weboldalon történő vásárlást a jelen ÁSZF-nek megfelelően teljesítse. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van az őt érintő megállapodással, vagy a Weboldalon nyújtott szolgáltatással, illetve annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az 1. pontban meghatározott e-mail címen, vagy levél útján, illetve a honlap kommunikációs csatornáinak bármelyikén is közölheti. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a panaszügyintézés helye: 1092 Budapest, Kinizsi u. 21-25.

10.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát megküldi a Felhasználónak a regisztráció során megadott elérhetőségek egyikére. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról úgyszintén jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát megküldi a Vevőnek. 

10.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

10.4. A panasz leírásának tartalmaznia kell a panaszt tevő elérhetőségét, továbbá a panasz alapjául szolgáló tényék részletes és pontos leírását.

10.5. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu 

10.6. Békéltető testülethez fordulás: A termékek/szolgáltatások minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a Szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Fogyasztó eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488-21-31

10.7. Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy a Szolgáltató képviselője garantálja a személyes megjelentését, illetve együttműködését biztosítja a fogyasztói jogvitát kezelő békéltető testületi eljárásban. 

10.8. Tájékoztatjuk továbbá, hogy fogyasztói jogvita esetén Ön a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulhat. A Békéltető Testületek listája itt található: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

11. Adatvédelem

11.1. Webáruházunk adatkezelési tájékoztatója itt érhető el:www.konzolstudio.hu/adatvedelemi.pdf 

12. Szerzői jogok

12.1. Azzal, hogy az Ügyfél belép a www.konzolstudio.hu valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, vagy megrendelője a webáruháznak és a honlapnak.

12.2. Az áruházban található tartalom Digipark Kft. szellemi tulajdona.

12.3. Szolgáltató fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. Az oldalhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

12.4. Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos az oldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. Az oldal tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult az oldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

12.5. A www.konzolstudio.hu oldalai teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos.

12.6. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

12.7. Az itt közölt képeket a termékek gyártói biztosították a www.konzolstudio.huszámára. A www.konzolstudio.hu pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

12.8. A honlapon megjelenő felhasználói megnyilvánulások (pl. kommentek, vélemények, publikációk, fórum) nem tükrözik a Szolgáltató gondolatait és véleményét. 

12.9. A kommentek, vélemények, publikációk, fórum szövegek szerzői a jelen ÁSZF elfogadásával, illetve a regisztrációval tudomásul veszik azt, hogy az oldal használatával az ott kifejtett gondolataik azonnal közkinccsé válnak, így nem támaszthatnak szerzői jogi igényeket az általuk írt szövegek felhasználásával kapcsolatosan.

13. Vonatkozó jogszabályok

13.1. Magyarország Alaptörvénye 

13.2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 

13.3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (eKertv.) 

13.4. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) 

13.5. A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Kknyt.) 

13.6. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.) 

13.7. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet

13.8. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 

Budapest, 2021. február 12.